Pod koniec 2013 roku wykonaliśmy modernizację systemu łączności radiowej, o czym mogą Państwo przeczytać tutaj. System łączności radiowej został zbudowany w GWDA ponad 10 lat temu, kiedy urządzenia do radiowej transmisji danych nie była tak zaawansowane jak dziś.

Pilotażowy system zarządzania załadunkiem LOADRITE LR360 z wagami ładowarkowymi L3190, wdrożony w żwirowni Lafarge w Białym Borze. Rozwiązanie pozwala na rozładowanie kolejek samochodów, ponieważ załadunek można prowadzić w oddalonych wyrobiskach.

W lutym 2015 roku wykonaliśmy łącze mikrofalowe dla firmy Aqanet, które jest podstawowym medium transmisyjnym pomiędzy Centralnym Systemem Zarządzania, a Miejską Przepompownią Ścieków. Radiolinia zbudowana jest w oparciu o urządzenia RACOM RAy2 w paśmie ISM.

Zdalny dostęp do systemu SCADA oraz monitoringu wizyjnego. Zastosowane routery RACOM MiDGE zapewniają wysoką stabilność połączeń HSPA+ o prędkości >2/2MBps.

Na obiektach należących do grupy PGE wykonaliśmy instalację zdalnego dostępu do systemu SCADA z wykorzystaniem routerów MiDGE w oparciu o infrastrukturę operatora publicznego.

W okolicy Wrześni wykonaliśmy dla Polskich Elektrowni Wiatrowych, redundantne radiomosty w celu realizacji łączności dla systemu SCADA. Do budowy mostów została wykorzystana technologia WiFi w paśmie 5GHz. Przemysłowe urządzenia zapewniają bezpieczne połączenia o przepustowości 50 MBit/s. Łącze diagnostyczne dla radiolinii zostało oparte o publiczną sieć GSM.

W Spółce Wodno Ściekowej "GWDA" pomogliśmy w modernizacji radiowego systemu łączności, który obsługuje strategiczne obiekty wodno-kanalizacyjne gminy Szydłowo. Automatykom zależało na włączeniu strategicznych obiektów do sieci WAN, za pomocą łącza bezprzewodowego przy użyciu protokołu TCP/IP.