Korzystaj z technologii Push-to-Talk Over Cellular firmy Hytera!
Ciesz się możliwością nawiązania komunikacji niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz, sięgaj po nieograniczone możliwości!

Czym jest PoC?

PNC380 - Hytera PoC Terminal
Hytera PNC380

Rozwiązanie Push-to-Talk Over Cellular (PoC) umożliwia korzystanie z łączności dyspozytorskiej za pośrednictwem sieci 3G oraz LTE, tworząc globalną sieć łączności wykorzystującą infrastrukturę operatorów sieci komórkowych. Dzięki temu możliwe jest stworzenie sieci łączności charakteryzujących się bardzo dużymi obszarami pokrycia. Użytkownicy terminali PoC nie są ograniczeni zasięgiem.

Technologia Push-To-Talk over Cellular została wprowadzona przez firmę Nextel w 1987 r. jako alternatywa dla radiotelefonów. Firma Nextel zrewolucjonizowała komunikację w biznesie, kiedy zaczęła przesyłać niewielkie pakiety głosowe z radiotelefonów za pośrednictwem jej sieci iDEN. Przed wprowadzeniem komórkowej technologii Push-To-Talk komunikacja biznesowa oparta była na radiotelefonach wykorzystujących sieci P2P oraz lokalne sieci transmisji radiowej. W 2013 r., po przejęciu firmy Nextel przez spółkę Sprint, wycofano z użytku opracowaną przez Nextel sieć iDEN, ponieważ nie oferowała ona wystarczającej przepustowości wymaganej w związku z przesyłem danych i materiałów wideo przy wykorzystaniu standardu LTE.

Obecnie rozwiązania PoC oferują najlepsze cechy radiotelefonów wąskopasmowych oraz szerokopasmowych sieci 3G/LTE. Radiotelefony PoC obsługują zaawansowane funkcje PMR, takie jak przesyłanie wiadomości, natychmiastowe wykonywanie połączeń grupowych i indywidualnych, śledzenie położenia za pomocą systemu GPS oraz powiadomienia alarmowe. Połączenie powyższych funkcji z sieciami komórkowymi 3G/LTE zapewnia przepustowość wymaganą w przypadku współczesnych zastosowań z zakresu przesyłania danych, zdjęć i materiałów wideo, a także globalne pokrycie zasięgiem.

Jak działa technologia PoC?

Urządzenia PoC łączą się z infrastrukturą operatorów sieci komórkowych, wykorzystując w tym celu karty SIM lub dostępną sieć WLAN takie jak stosowane w telefonach komórkowych. Usługi sieci PoC realizowane są w chmurze. Usługi chmurowe znajdują się na prywatnych serwerach należących do platformy PoC i przez nią obsługiwanych. Routery bramowe zapewniają łączność pomiędzy nimi.

Terminale PoC a telefony

Pracownicy mogą korzystać z własnych telefonów komórkowych, telefonów firmowych lub terminali PoC na potrzeby służbowej komunikacji wewnątrz firmowej. Wyposażając pracownika w dedykowane urządzenie PoC, mamy pewność, że korzysta on z niego wyłącznie w sprawach służbowych.

Terminale PoC a tradycyjne radiotelefony

Radiotelefony są ograniczone, jeżeli chodzi o zasięg, a pokrycie siecią radiową zależy od inwestycji w elementy infrastruktury, takie jak wzmacniacze sygnału, zasilacze, anteny, a także od uzyskania pozwolenia na korzystanie z danej częstotliwości. Powyższe elementy mogą być kosztowne zarówno w zakupie, jak i utrzymaniu. Urządzenia PoC pozwalają wykorzystać istniejącą już sieć telefonii komórkowej oraz sieć WLAN, umożliwiając tym samym natychmiastową komunikację na terenie całego kraju bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z budową infrastruktury. Niemniej w przypadku wcześniejszego poczynienia znaczących inwestycji w system komunikacji radiowej technologia PoC może zostać wykorzystana w zintegrowanym rozwiązaniu hybrydowym, umożliwiającym połączenie istniejących radiotelefonów z radiotelefonami i innymi urządzeniami PoC.

Aplikacja dyspozytorska - Hytera HyTalk

Rozwiązanie Hytera HyTalk stworzono, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie użytkowników przemysłowych na profesjonalną komunikację PoC. HyTalk obejmuje trunkingową komunikację głosową i wideo, zintegrowaną obsługę funkcji dyspozytorskich oraz usługi szybkiej transmisji danych multimedialnych w oparciu o sieć komercyjną. Usługa ta jest dostępna na wszelkiego rodzaju urządzeniach mobilnych obsługiwanych przez Hytera HyTalk, w tym terminalach serii PNC, PDC i BWC z klientem aplikacji Hytera HyTalk oraz dostępem do sieci 3G/4G/WLAN.

Rozwiązanie Hytera HyTalk zawiera aplikację do obsługi dyspozytorskiej głosowej i wideo, a także do zarządzania zespołem. Funkcjonalność dyspozytorska Hytera HyTalk dostępna jest w postaci aplikacji sieciowej, do której dostęp uzyskuje się z poziomu przeglądarki internetowej.

Aplikacja dyspozytorska umożliwia śledzenie lokalizacji terminali i tras podróży z oznaczeniem sygnaturą czasową. Umożliwia również tworzenie wirtualnych ogrodzeń, dzięki czemu wejście pracowników do obszaru niebezpiecznego lub oddalenie się od wyznaczonych obszarów powoduje uruchomienie alarmu.

Profesjonalna platforma PoC – PTT over Cellular

Umożliwia natychmiastowe połączenia głosowe i wideo z pojedynczymi użytkownikami lub grupą wybranych użytkowników. Dynamiczne grupy użytkowników mogą zostać szybko utworzone poprzez prosty wybór z listy lub metodą geograficzną poprzez wybór obszaru na mapie dyspozytorskiej. Dyspozytor może wyciszyć (wyłączyć) i ponownie aktywować  radiotelefon, odbierać alarmy, a także rejestrować rozmowy, zapisywać je w dzienniku oraz odtwarzać ich przebieg.