Pomiary sieci GSM/LTE

Usługa adresowana jest dla Klientów instytucjonalnych, którzy potrzebują rzetelnej informacji o jakości sieci GSM/LTE w miejscu pracy lub planowanego montażu urządzeń telemetrycznych. Celem usługi jest wsparcie decyzji wyboru operatora sieci komórkowej pod kątem jakości, wydajności oraz niezawodności radiowej transmisji danych w zastosowaniach telemetrycznych.

Podczas pracy skupiamy się na następujących zagadnieniach

  • Niezawodność działania sieci komórkowej, głównie dywersyfikacji w dostępnie do serwisu, który zapewnia odpowiednia liczba stacji bazowych oraz pokrycie sygnału radiowego,
  • Ocena jakości i wydajności transmisji danych End-to-End, czyli jakości postrzeganej przez użytkownika. Tworzymy wskaźniki KPI (Key Perfrmance Indicators), które pozwalają na obiektywne porównanie operatorów pod kątem istotnym dla działania systemu informatycznego.
  • Zaawansowanie technologiczne operatorów,
  • Sprawdzamy, czy sieć spełnia wymagania transmisyjne użytkownika. Badanie to pozwala na odrzucenie wybranych punktów telemetrycznych lub opracowanie optymalnego rozwiązania.

Jak pracujemy?

Pomiary wykonujemy wg. autorskiej metody, opracowanej na potrzeby łączności siłowni  wiatrowych z systemem SCADA, gdzie wymagane jest łącze o przepustowości minimum 2/2Mbps przy czasie odpowiedzi <100ms, dostępności >98% przy średnim obciążeniu 50GB/m-c. Pomiary wykonujemy stacjonarnie, przy użyciu wysokiej klasy urządzeń, wykonanych w standardzie przemysłowym, wraz ze wskazaniem precyzyjnego położenia GPS w formacie WGS84.

Wskaźnik KPI wyliczany jest fakultatywnie w oparciu o zebrane i przetworzone dane, w sytuacji gdzie wyniki pomiarów kilku operatorów są do siebie bardzo zbliżone. Dodatkowa informacja pomaga wówczas w podjęciu decyzji, wyboru operatora w danej lokalizacji.

W czasie testów zbieramy następujące parametry sieci

  • Moc odbieranego sygnału BCCH i CPICH, czyli RSSI i RSCP + statystyczna analiza uwzględniająca zaniki radiowe,
  • Identyfikacja komórek i ich liczebność odpowiednio w 2G, 3G i 4G,
  • Konfiguracja sąsiadujących komórek – skuteczność re-selekcji, która wpływa na niezawodność transmisji,
  • Opóźnienia systemowe – RTT (round trip time),
  • Jakość sygnału radiowego z uwzględnieniem interferencji.

 

Testy przeprowadzamy z użyciem własnych serwerów lub produkcyjnych serwerów SCADA Klienta, które będą odpowiedzialne za akwizycję danych i sterowanie. Po zakończeniu pracy otrzymują Państwo pełen raport wraz z wytycznymi dla systemu antenowego.