Komputerowe modelowanie propagacji fal radiowych

Wykonujemy komputerowe modele propagacji fal radiowych na potrzeby radiokomunikacji naziemnej, jak stacje bazowe GSM-R, systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej (Land Mobile Radio). Dane wizualizowane są w aplikacji Google Earth, która pozwala na komfortową analizę pokrycia terenu przez stację bazową. Mogą Państwo sprawdzić poziom sygnału w dowolnym miejscu, obejrzeć przeszkody terenowe (Google Street View), sprawdzić profil terenu pomiędzy wybranymi punktami. Dzięki wizualizacji można wytypować najlepsze miejsca do usytuowania masztów antenowych, w tym retransmisji oraz lokalizacji anten dla stacji końcowych. Ponadto dzięki połączeniu z serwisem GIS można szybko ustalić typ gruntu, numer działki oraz jej właściciela. W modelu komputerowym również uwzględnić obiekty, które powstaną w najbliższym czasie, a nie będą obojętne dla planowanej sieci radiowej.

Poniżej prezentujemy przykładową wizualizację wirtualnej stacji GSM-R, którą umieściliśmy nad Wartą.

Parametry stacji:

  • Wysokość  zawieszenia anteny:  10m
  • Typ anteny: CAGP+ (6dBi)
  • Strata linii zasilającej - 3dB,
  • Graniczna czułość RX -90dBm,
  • Moc nadajnika TX - 10W

Wizualizacja ogólnego zasiągu stacji bazowej GSM-R

Wizualizacja zasięgu stacji GSM-R

Zasięg użyteczny stacji. Poziom sygnału pomiędzy -80 a -94dBm.

Prezentacja danych w aplikacji Google Earth

pozwala w przejrzysty sposób zobrazować pokrycie stacji bazowej w terenie zurbanizowanym, wyznaczyć miejsca instalacji anten abonenckich lub doświetlenia obszaru.

dzięki aplikacji Google Earth można również sprawdzić orientacyjny profil terenu i zmierzyć odległości pomiędzy wybranymi punktami.

Wizaualizacja zasięgu stacji bazowej - Profil terenu

Obliczenia są wizualizowane zgodnie z życzeniem, w jednych z trzech formatów:

  • Google Earth kml
  • MapInfo Tab file
  • ERSI shapefile

W przypadku ERSI shapefile, wizualizacja pokrycia jest przedstawiona w formie konturów wektorowych, co ułatwia analizę danych w tych programach.

Plik DEMO

W celu uzyskania pliku demonstracyjnego, powyższej wizualizacji w formacie .kmz dla programu Google Earth, prosimy o kontakt.