Racom MiDGE | Aktualne oprogramowanie

Wymagana jest aktualizacja oprogramowania modułu LTE (TOBY-L210-E-FW17.00A01.00) do najnowszej wersji.

Archiwum

UWAGA! Aby zaktualizować urządzenie MiDGE ze starej wersji oprogramowania, np. 3.6 do 4.3, należy wykonać aktualizacje pośrednie. Urządzenie aktualizujemy do wersji 3.8, następnie do wersji 4.1. Następnie urządzenie można bezpiecznie zaktualizować do najnowszej wersji oprogramowania 4.4.40.114.

Oprogramowanie archivalne

Wszystkie wersje dostępne są na stronie producenta.