Racom MiDGE | Aktualne oprogramowanie

Wymagana jest aktualizacja oprogramowania modułu LTE (TOBY-L210-E-FW17.00A01.00) do najnowszej wersji.

Archiwum

UWAGA! Aby zaktualizować urządzenie MiDGE ze starej wersji oprogramowania, np. 3.6 do 4.3.40.104 należy wykonać aktualizacje pośrednie. Urządzenie aktualizujemy do wersji 3.8, następnie do wersji 4.1. Teraz należy wybrać jeden z dwóch wersji oprogramowania: 4.2 obsługuje serwer protokołów, 4.3 nie zawiera serwera protokołów (SerialSCADA).