Oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu radiokomunikacji profesjonalnej, zorientowanej na transmisję danych w przemysłowych systemach SCADA

  • Wykonujemy komputerowe modele propagacji fal radiowych na potrzeby radiokomunikacji naziemnej. Dane wizualizowane są w aplikacji Google Earth, dzięki czemu można dokładnie "obejrzeć" projektowaną sieć, sprawdzić poziom sygnału, obejrzeć przeszkody terenowe, czy sprawdzić profil terenu pomiędzy wybranymi punktami. Wizualizacja pozwala również wytypować najlepsze miejsca do usytuowania masztu antenowego.
  • Wykonujemy projekty sieci radiowych przeznaczonych do transmisji danych TCP/IP w licencjonowanym paśmie VHF/UHF na potrzeby przemysłowych systemów SCADA (i nie tylko). Ofertę adresujemy dla takich branż jak: wod-kan, energetyka, gazownictwo, kopalnie odkrywkowe. Pracujemy w myśl zasady 100 satysfakcji = 100% dostępności sieci.
  • Przygotowujemy kompletną dokumentację do UKE o wydanie pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci Radiokomunikacji ruchomej lądowej.
  • Wykonujemy pomiary sieci GSM. Usługa adresowana jest dla Klientów instytucjonalnych, którzy potrzebują rzetelnej informacji o jakości sieci GSM/LTE w miejscu pracy lub planowanego montażu urządzeń telemetrycznych. Celem usługi jest wsparcie decyzji wyboru operatora sieci komórkowej pod kątem jakości, wydajności oraz niezawodności radiowej transmisji danych w zastosowaniach telemetrycznych.
  • Przeglądy okresowe instalacji antenowych w systemach radiokomunikacji profesjonalnej RRL, w tym pomiary kontrolne, np. po wyładowaniach atmosferycznych oraz usługi modernizacji infrastruktury teletechnicznej.