Radiowa transmisja danych LMR

Projektujemy wąskopasmowe sieci radiowe LMR (Land Mobile Radio), przeznaczone do transmisji danych dla przemysłowych systemów telemetrii i sterowania SCADA.

Co nas wyróżnia?

Pracujemy według nowych standardów wypracowanych przez najlepszych inżynierów w branży. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi do matematycznego modelowania propagacji fal radiowych*. W obliczeniach oprócz typowych parametrów takich, jak moc nadajnika, czułość odbiornika, tłumienie toru antenowego, uwzględniamy również rodzaj emisji radiowej oraz cyfrowe charakterystyki promieniowania anten. Na ile jest to możliwe staramy się wykorzystać istniejące konstrukcje do osadzenia anten radiowych. Dzięki temu zminimalizujemy koszty budowy sieci, a jednocześnie zapewniamy prosty dostęp serwisowy. Projektowane przez nas sieci są adresowane dla nowoczesnych systemów SCADA. Można je łączyć z istniejącą infrastrukturą LAN, a także urządzeniami pracującymi w sieciach publicznych w jedną, spójną sieć WAN. Nasze radio wspiera protokół TCP/IP IEC104.

W naszych projektach wykorzystujemy radiomodemy firmy RACOM oraz anteny firmy CompleTech. Rozwiązania naszych partnerów pozwalają na pełną swobodę w kształtowaniu topologii sieci radiowej. Państwo zaś zyskują przystępną kosztowo inwestycję, która będzie służyć przez wiele lat i rozwijać się wraz z przedsiębiorstwem.

* Multipath fading method - Rec. ITU-R P.530-7/ 8

Oferujemy Państwu dwa warianty usługi

Usługa podstawowa

Obejmuje projekt topologii sieci wraz z obliczeniami budżetu sygnału dla każdego linku radiowego. Obliczenia zawarte w projekcie stanową dane wejściowe dla projektu wykonawczego sieci radiowej oraz dokumentacji dla UKE. Na podstawie projektu można obliczyć również wstępny kosztorys sieci radiowej. Realizacja usługi nie wymaga z naszej strony wizji lokalnej.

Raport zawiera:

 • graficzną wizualizację linku radiowego z oznaczoną widocznością optyczną oraz Strefą Fresnela,
 • bilans sygnału dla każdego linku
 • wstępny azymut ustawienia anten radiowych,
 • wymagany kąt pochylenia anten radiowych,
 • wymagany zysk anten wyrażony w dBd,
 • moc nadawczą wyrażoną w dBm i Watt,
 • rzędna terenu dla każdego obiektu,
 • optymalną wysokość zawieszenia anteny bazowej,
 • informację o dostępności sieci wyrażoną w %.

Usługa rozszerzona

Zawiera usługę podstawową, rozszerzoną o wizję lokalną, podczas której określamy dokładną lokalizację anten radiowych, wraz z możliwością i sposobem ich montażu. Informacje te zostają naniesione na dokumentację fotograficzną, dołączoną do projektu. Weryfikujemy również drogę i możliwość poprowadzenia kabli współosiowych. Następnie w oparciu o zebrane dane, wprowadzamy zmiany do modelu komputerowego sieci. Efektem finalnym usługi jest: projekt sieci radiowej, zestawienie materiałowe, które stanowi wstępny kosztorys.

W raporcie dodatkowo:

 • dokładne położenie geograficzne stacji w formacie WGS84,
 • typ wymaganego kabla współosiowego,
 • kalkulację strat linii zasilającej dla każdej lokalizacji,
 • kod radiomodemu do zamówienia,
 • typ/układ wymaganych anten radiowych,
 • sugestię modulacji roboczej dla każdego obiektu,
 • wytyczne dotyczące protokołu komunikacyjnego sieci.

Przykładowe realizacje

Wsparcie On-site

Oferujemy pełne wsparcie techniczno-merytoryczne przy budowie sieci radiowej z wybranym przez Państwa wykonawcą. W ramach współpracy prowadzimy nadzór nad pracami technicznymi, szkolimy użytkowników sieci, wykonujemy pomiary instalacji antenowych. Na bieżąco wykonujemy diagnostykę połączeń radiowych i włączamy stacje do ruchu, we współpracy z działem IT lub programistami systemu SCADA. Dzięki temu wszelkie potencjalne problemy są diagnozowane i rozwiązywane na bieżąco.

Problemy z radiem?

Jeżeli w Państwa sieci radiokomunikacyjnej zdarzają się zaniki sygnału radiowego co wiąże się z koniecznością okresowego zwiększenia mocy lub brak dostępności usług bez wyraźnego powodu, to chętnie podejmiemy wyzwanie modernizacji takiej sieci. Istniejącą sieć radiową można niewielkim kosztem zmodyfikować lub rozłożyć inwestycję w czasie.