GWDA | Modernizacja sieci radiowej RRL

W Spółce Wodno Ściekowej "GWDA" pomogliśmy w modernizacji radiowego systemu łączności, który obsługuje strategiczne obiekty wodno-kanalizacyjne gminy Szydłowo. W firmie pracują trzy systemy łączności bezprzewodowej: radiomodemy UHF w trybie mostu (transmisja RS232) do obsługi strategicznych obiektów, przemysłowe WiFi (TCP/IP), telemetria GPRS (TCP/IP). Automatykom zależało na włączeniu strategicznych obiektów do sieci WAN, za pomocą łącza bezprzewodowego przy użyciu protokołu TCP/IP. Wymagania te spełniły radio routery RipEX firmy RACOM, które zastąpiły stare i wysłużone urządzenia RADMOR. W konsekwencji cała sieć została zunifikowana. Technicy spółki mogą teraz swobodnie zarządzać urządzeniami wykonawczymi za pomocą systemu iFIX SCADA.

dlaczego radio?

System własnej łączności radiowej gwarantuje bezpieczeństwo, niezależność oraz wysoką dostępność, jakiej nie mogą zaoferować operatorzy publiczni, a co stanowi podstawowe wymaganie automatyków spółki GWDA.

Technicznie
Łączność radiowa RipEX

Warunki terenowe w jakich pracują zastosowane routery radiowe są trudne. Sygnał radiowy musi pokonać odległość 12,5km, przechodząc przez lasy, całe miasto oraz tereny przemysłowe, czyli spory generator zakłóceń. Dodatkowe utrudnienie stanowiło pozwolenie radiowe. W czasie testów, GWDA dysponowała częstotliwością, która pokrywała się z pasmem ISM 433MHz, a maksymalna moc nadajników nie mogła przekroczyć 2W.  Również niesprzyjające warunki pogodowe, wichury, śnieżyce oraz deszcze i mgły sprzyjały testom urządzeń. Instalacja testowa pracowała około 20 dni. Pomimo trudności, test w powyższych warunkach został zkończony sukcesem. Straty pakietów wyniosły Tx/Rx=0 bitów.

Aktualnie system pracuje na nowej częstotliwości, wolnej od zakłóceń. Uzyskaliśmy też zgodę z UKE na zwiększenie mocy do 3W, jednak trzymana jest ona w rezerwie. Urządzenia produkcyjne wysterowane są na 2W mocy i pracują w trybie routera, co wyklucza jakiekolwiek straty pakietów danych. Zastosowana modulacja π/4DQPSK w odstępię międzykanałowym 12,5kHz pozwala na prędkość przesyłu danych 20.83kbps. Łącze radiowe od czasu uruchomienia, pracuje bezawaryjnie.

Zdjęcia

Referencje

Wróć