RAy2 | Radiolinia mikrofalowa ISM

Przy ulicy Hetmańskiej znajduje się duży obiekt techniczny – Miejska Przepompownia Ścieków. Obiekt był połączony z Centralnym Systemem Zarządzania za pomocą własnego łącza światłowodowego, który znajduje się w siedzibie spółki na ulicy Wiśniowej. Z powodu prowadzonych prac budowlanych w rejonie ulicy Wiśniowej (budowa nowego obiektu technicznego) informatycy spółki zdecydowali o zapewnieniu alternatywnej metody łączności w postaci radiolinii mikrofalowej. W tym przypadku z góry było wiadomo, że światłowód zostanie zniszczony, na skutek postępujących prac budowlanych. Łącze mikrofalowe aktualnie jest głównym medium transmisyjnym pomiędzy powyższymi obiektami.

Dużym ułatwieniem przy realizacji tego zadania, jest własny maszt radiowy, zlokalizowany na terenie spółki Aquanet. Elementy radiolinii RAy2 zostały zamontowane na szczycie masztu antenowego oraz na dachu Przepompowni Ścieków w sposób bezinwazyjny.

RACOM RAy jest radiolinią kompletną. Nie ma tu podziału na jednostki IDU/ODU, a w konsekwencji nie ma potrzeby stosowania kabli współosiowych pomiędzy przemiennikiem, a jednostką sterującą. Sygnał z radiolinii RAy sprowadzany jest bezpośrednio do przełącznika sieciowego za pomocą połączenia Ethernet. Zasilanie radiolinii realizowane jest tą samą drogą w technologii PoE bezpośrednio z przełącznika (switch) lub za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza.

Po zakończeniu prac budowlanych łącze światłowodowe zostanie odbudowane, a radiolinia będzie pracować jako łącze zapasowe. Na tego typu obiektach Spółki wymagane jest zachowanie ciągłości transmisji danych.

Radiolinia mikrofalowa Racom RAy2 17GHz

Dane techniczne

Prędkość transmisji (max): 359Mbps

Długość linku radiowego: 1100m

Zasilanie: PoE

Połączenie Eth: 1Gbps

Modulacja: QAM256 (adaptacyjna QAM256, 128, 64, 32, 16 oraz QSPK64).

Wróć