LAFARGE | System zarządzania załadunkiem LOADRITE

System zarządzania załadunkiem LOADRITE LR360 z wagami ładowarkowymi L3190

W październiku 2015 roku zakończyliśmy wdrożenie łączności radiowej w żwirowni LAFARGE w Sępólnie Wielkim na potrzeby Systemu Zarządzania Załadunkiem LOADRITE LR360 wraz z wagami ładowarkowymi L3190.

System umożliwia kontrolę załadunku poza wagą najazdową. Operator otrzymuje informacje o ładunku oraz odbiorcy do terminala drogą radiową. Następnie dokonuje załadunku zgodnie z otrzymanym zleceniem. Po zakończeniu operacji dane przesyłane są do centrali. Rozwiązanie jest bardzo efektywne i pozwala na rozładowanie kolejek samochodów, ponieważ załadunek można prowadzić w oddalonych wyrobiskach.

Do realizacji łączności radiowej pomiędzy ładowarkami, a centralą zostały wykorzystane radiomodemy RACOM RipEX, które dzięki swym właściwościom, jak opatentowany protokół antykolizyjny w kanale radiowym, wysokiej odporności na zakłócenia, interferencje oraz wielodrogowości sygnału zapewniają stabilną łączność pomiędzy pracującymi maszynami, a serwerem LOADRITE. W połączeniu z antenami ComAnt, uzyskaliśmy stabilną łączność w promieniu 2,5km bez względu na warunki propagacyjne.

System aktualnie pracuje w fazie testowej. Po jej zakończeniu łączność radiowa zostanie przebudowana, co pozwoli na pracę maszyn w promieniu 5km.

Projekt i wdrożenie systemu LOADRITE:

SITECH Poland
ul. Wadowicka 6
30-415 Kraków
tel.: 12 354 19 01

Radiowa transmisja danych

projekt i wdrożenie, na zlecenie SITECH Poland - KARCZ Polska

Jest to pierwsza, mobilna aplikacja radiomodemów RipEX w Polsce!

Niniejsza publikacja jest autoryzowana przez zarząd spółki SITECH Poland.

Wróć