IPSec - konfiguracja tunelu VPN pomiędzy routerami MiDGE i Draytek

IPSec - konfiguracja tunelu VPN pomiędzy routerami MiDGE i Draytek
Rys. Przykładowy schemat sieci IP

 

Założenia do konfiguracji:

  • router Draytek - stałe IP
  • router MiDGE - zmienne IP
  • typ połączenia: LAN-LAN

Rozpoczynamy od przygotowania routera Draytek. W tym celu należy skorzystać z instrukcji Połączenie VPN LAN-LAN IPSec dostępnej na stronie wsparcia Draytek lub z kopii zamieszczonej poniżej. Po stronie routera Draytek realizujemy pierwszy scenariusz, czyli konfigurujemy serwer (strony 1-3).

Następnie logujemy się do panelu administracyjnego routera MiDGE/MG102i. Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki:

VPN -> IP Sec Administration i zaznaczmy IPsec administrative status enable.

Przechodzimy do IPSec -> Tunel configuration i postępujemy zgodnie z poniższą instrukcją.

 

Uwaga: Na żółto zaznaczono pola i wartości, które ulegają zmianie.

 

MiDGE - Administracja tunelem VPN IPSec
Włączamy tunelowanie IPSec

Krok 1

Adres IP serwera VPN, z którym MiDGE będzie się łączyć

Rys. Zdalny Peer

Krok 2

Konfiguracja poświadczeń IKE, Local ID, PeerID, szyfrowanie.

Local ID to 'Peer ID' po stronie Draytek, które ustalamy w 3 sekcji konfiguracji Dial-In. Dla każdego tunelu powinno być inne, np. nazwa obiektu, który włącamy do sieci WAN.

MiDGE - Konfiguracja IKE Proposal
Rys. Konfiguracja IKE Proposal

Krok 3

Konfiguracja szyfrowania tunelu (IKE Phase 2). Należy zadbać zgodność ustawień z serwerem VPN Draytek.

MiDGE - Konfiguracja szyfrowania w tunelu IPSec (IKE Phase 2)
Rys. IKE Phase 2

Krok 4

Na koniec dodajemy adresy i maski sieci, które będą routowane w tunelu IPSec. Zwróć uwagę na podkreślenie. Łączysz sieci LAN o adresacji: 192.168.1.1/24 i 192.168.3.1/24. Tu wpisujesz na końcu 0, czyli 192.168.1.0/24 i 192.168.3.0/24

Jeżeli nie jest wymagany adres NAT, to pole zostawiamy puste.

MiDGE - Konfiguracja sieci LAN w tunelu IPSec
Rys. Konfiguracja sieci LAN

Weryfikacja

Po przejściu do zakładki HOME nasz tunel powinien być już aktywny.

Jeżeli połączenie nie zostanie zestawione w 30 sek. należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. 

MiDGE - status aktywnych połączeń IPSec, WWAN, LAN
Rys. status aktywnych połączeń
Draytek - Status aktywnych tuneli VPN
Tak samo po stronie routera Draytek
Co weryfikujemy poleceniem 'ping'

Sygnalizacja

Połączenie VPN będzie sygnalizowane zieloną diodą LED:

  • Zielona, migająca: połączenie VPN skonfigurowane ale nie aktywne,
  • Zielona, świecąca: połączenie VPN aktywne.

Opis sygnalizacji znajduje się w Instrukcji obsługi MiDGE. Sekcja 4.3 Wskaźniki LED

Komentarz

Pamiętaj, że w tunelach VPN łączysz sieci LAN, które muszą mieć odmienną adresację. Jeżeli adres serwera VPN to 192.168.3.1, wówczas wewnętrzne ustawienia LAN kolejnych routerów MiDGE podłączonych do serwera muszą mieć odmienne adresacje, np: 192.168.10.1, 192.168.11.1, 192.168.12.1, 192.168.13.1 etc.