Instrukcja obsługi routera MiDGE - Pierwsze Kroki

W celu zapewnienia niezawodnej pracy urządzenia M!DGE należy zadbać o jakość sygnału sieci GSM. W wielu sytuacjach wystarczy podstawowa, prosta antena lub wybór operatora GSM, który w miejscu pracy urządzenia oferuje sygnał najlepszej jakości. W sytuacji gdy żaden operator nie spełnia wymagań, a sygnał sieci GSM jest słaby można poprawić jakość sygnału przez zastosowanie odpowiedniej anteny. Nasza firma może pomóc w wyborze odpowiedniego rozwiązania oraz je dostarczyć.

Instalowanie karty SIM

Włóż kartę SIM do czytnika SIM, który znajduje się po klapką po lewej stronie urządzenia. Wcześniej upewnij się, czy ma aktywne odpowiednie usługi.

Uwaga: Jeżeli będziesz chciał wykorzystać do testu kartę typu PRE-PAID to koniecznie przed instalacją, włóż kartę do telefonu komórkowego i wykonaj połączenie głosowe na dowolny numer. Dlaczego? Większość tego typu produktów wymaga wstępnej konfiguracji, a dokładnie używanego języka np. poczty głosowej. Dopiero kiedy usłyszysz sygnał „dzwonienia” czyli wywoływania abonenta. Karta jest gotowa do użycia w urządzeniach do transmisji danych. Bez tej operacji nawiązanie połączenia z siecią APN nie będzie możliwe.

Podłącz antenę GSM

Zamontuj i podłącz do urządzenia antenę GSM. Jeżeli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej anteny, skontaktuj się z naszą firmą.

Uwaga: zaleca się nie używać urządzeń radiowych bez podłączonej anteny, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia końcówki mocy w modemie GSM, co się równa jego zniszczeniu. Sytuacja ta szczególnie dotyczy urządzeń, w których złącza antenowe są wyprowadzone bezpośrednio z płyty głównej urządzenia. Modem GSM pracujący wewnątrz routera generuje zapotrzebowanie na prąd rzędu 2A. Jest to tzw. Peek, kiedy modem zaczyna szukać sieci. Po nawiązaniu połączenia z siecią GSM, pobór prądu spada do deklarowanych wartości. W urządzeniach M!DGE/MG102i stosowane są konektory antenowe długości około 10cm, które częściowo przejmują rolę anteny i pozwalają rozłożyć moc przekazaną na konektor RF modułu GSM. Dzięki temu ryzyko uszkodzenia jest mniejsze ale nie 100%.

Podłącz kabel LAN

Podłącz pod jeden z portów ETH kabel Ethernet kat. 5 (patch-cord).

Podłącz zasilanie

Przyłącz przewody zasilania do odpowiednich zacisków na listwie śrubowej, zwracając uwagę na właściwą polaryzację zasilania. Włącz zasilanie.

Ustawianie adresu IP podłączonego komputera PC

Router MiDGE ma domyślnie włączony serwer DHCP. Wystarczy, że komputer automatycznie wykrywa ustawienie sieci. Po około 10-20 sek, komputer powinien otrzymać parametry sieci do komunikacji z routerem MiDGE.
Alternatywnie możesz skonfigurować połączenie ręcznie, używając statycznej adresacji. Domyślny adres dla portu ETH1 to: 192.168.1.1, maska podsieci: 255.255.255.0 Dla portu ETH2: 192.168.2.1, maska podsieci 255.255.255.0 W obu przypadkach IP Twojego komputera powinno być inne, np.: 192.168.1.100 lub 192.168.2.100

Rozpocznij konfigurację za pomocą przeglądarki WWW

Otwórz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc). W polu adresu przeglądarki wpisz domyślny adres IP routera MiDGE, tj. 192.168.1.1 (jeżeli podłączony do portu ETH1). Pojawi się ekran powitalny routera MiDGE. Postępuj dalej zgodnie z poleceniami aplikacji WebManager, aby skonfigurować urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 7. Zarządzanie za pomocą WWW.

Uwaga! Aby odłączyć bezpiecznie router od zasilania, wyjmij zieloną, wielostykową złączkę.

Router UMTS/LTE MiDGE