9. Rozwiązywanie problemów

9.1 Typowe błędy

Typowe problemy z połączoniem GPRS/UMTS (nawet w przypadku dobrego sygnału GSM):

Brak karty SIM

Sprawdź status karty SIM w INTERFACES-SIM-Configuration i wyciągnij/włóż kartę SIM

Wymagany kod PIN

Wprowadź kod PIN w menu INTERFACES-SIM- Configuration

Połączenie nie ustanowione lub nie powiodło się

Wprowadź kod PIN w menu INTERFACES-SIM- Configuration

Połączenie nie ustanowione lub nie powiodło się

Zobacz zakładkę SYSTEM-Troubleshooting-Log Files-Debug Log pod

Check APN, numer telefonu, użytkownik, hasło

9.2 Wiadomości

MiDGE alarmy i ostrzeżenia

Web manager wyświetla informacje w pasku stanu w stopce strony. Są trzy poziomy ostrzeżeń:

Zielony

Operacja udana

Żółty

Ostrzeżenie, usługa może działać nieprawidłowo

Czerwony

Błąd – komenda nie została wykonana.

9.3 Narzędzia

9.3.1 Pinger

Połączenia z MIDGE mogą być sprawdzame za pomocą PINGER dostępnego w SYSTEM/Troubleshooting -> Network Debugging. Komenda traceroute służy do śledzenia pakietów z MIDGE do hosta.

9.3.2 Log Files

Informacje o procesie uruchomienia i o działających usługach można znaleźć w SYSTEM / Troubleshooting - Network Debugging