7.3 Routing

7.3.1 Routing statyczny

MiDGE Tablica routingu
Rys. Trasy routingu MiDGE

W tym menu widzimy wszystkie trasy routingu. Maski sieci mogą być podane w standardzie VIDR (24 oznacza podsieć 255.255.255.0).

Destination

Docelowa sieć lub host zaprogramowany przez adres IP

Netmask

Maska sieci która tworzy w połączeniu z celem sieć. Pojedynczy host   może być określony przez maskę sieci 255.255.255.255, domyślna trasa   odpowiada 0.0.0.0

Gateway

Następny skok który działa jak brama do tej sieci ( może być   pominiętą w łączach peer-to-peer)

Interface

Interfejs sieciowy na który pakiety będą transmitowane do bramki albo   poza po za sieć

Metric

Metryka routingu interfejsu (domyślnie 0). Metryka routingu jest   używana przez protokoły routingu, wyższa metryka ma efekt zamieniania   routingu na mniej faworyzowany. Metryka jest zaliczana jako dodatkowy „koszt”   w sieci docelowej.

Flags

Flagi:   (A)ctive, (P)ersistent, (H)ost Route, (N)etwork Route, (D)efault Route

Active - Trasa uważana za aktywną może być nieaktywna   jeśli interfejs tej trasy nie jest aktywny.

Persistent – Trasa “uporczywa” oznacza że jest trasą skonfigurowaną, w przeciwnym wypadku odpowiada trasie interfejsu

Host – Trasa jest trasą hosta, najczęściej ustawiona: 255.255.255.255

Network – Ścieżka jest ścieżką sieci, składającą się z adresu i maski   sieciowej która tworzy podsieć do adresowania.

Domyślna trasa – Ta trasa jest domyślna , adresy i maski sieciowe: 0.0.0.0

7.3.2 Extended Routes

Strona Extended Routes może być używana do routingu opartego na zasadach poprzedzających trasy statyczne.

Routing Rozszerzony może składać się nie tylko z adresu docelowego / maski ​​sieci, ale również z maską sieci adresu źródłowego, interfejsu wejściowego i rodzaju usługi (TOS) pakietów.

Source address

Adres źródłowy pakietu

Source netmask

Źródłowa maska sieci pakietu

Destination address

Adres docelowy pakietu

Destination netmask

Maska sieciowa docelowa pakietu

Incoming interface

Interfejs wejściowy na który pakiety będą przychodzić

Type of service

Wartość typu serwisu w nagłówku pakietu

Route to:

Określa docelowy interfejs albo bramę do której pakiet ma być skierowany

MiDGE Routing rozszerzony

7.3.3 Trasy wielościeżkowe (Multipath Routes)

Trasy wielościeżkowe (Multipatch routing) MiDGE

Trasy wielościeżkowe przeprowadzają wyważoną dystrybucję  IP - sesji dla poszczególnych podsieci przez wiele interfejsów.

Co najmniej dwa interfejsy muszą być zdefiniowane do ustanowienia trasy wielościeżkowej. Dodatkowy interfejs może być dodany przez naduszenie przycisku „plus”.

Target network/netmask  (Sieć docelowa / maska sieci)

Sieć docelowa, dla której będzie zastosowane Trasy wielościeżkowe.

Interfejs

Interfejs dla wybranej ścieżki

Weight (waga)

Waga interfejsu w relacji do innych (wartość 4 i 1 dla dwóch ścieżek da wynik 80 i 20% dystrybucji)

Nexthop (następny skok)

Adres następnego skoku, który będzie użyty jako domyślna bramka dla wybranego interfejsu

7.3.3 Bridging

Mosty sieciowe. Informacje o statusie mostu. Mosty zestawia się w sekcji INTERFACES - Ethernet -> Port stettings

MiDGE Mosty sieciowe (Switch)
Rys. Podgląd stanu mostów sieciowych

7.3.4 Mobile IP

Mobilne IP (MIP) można stosować w celu umożliwienia płynnego przełączania pomiędzy różnymi technologiami sieci WAN z zachowaniem tego samego adresu IP.

Usługa wymaga klucza licencyjnego.

MiDGE Mobile IP