7.1 Home

Przedstawimy tutaj widok interfejsu graficznego. Będzie pomocny w podstawowych ustawieniach systemu. Przykład poniżej przedstawia konfigurację z jednym aktywnym połaczeniem WWAN.

MiDGE Zestawienie połączeń
Połączenie z najwyższym priorytetem połączyło się prawidłowo – będzie nazwane Hotlink.

Szczegółowe informacje o stanie każdego WAN pokazuje okno poniżej.

MiDGE Parametry łącza WWAN1

Poniżej przykładowe zrzuty ekranów dla dwóch połączeń WWAN i LAN jako podstawowym.