6. Instalacja

6.1 Montaż

Do montażu routera przewidziano szynę DIN 35mm albo płaską listwę (Flat Bracket).

6.2 Mocowanie anteny

Router będzie pracował właściwie jeśli sygnał GSM będzie wystarczająco mocny i odpowiedniej jakości. Dla wielu zastosowań standardowa antena podłączona do routera będzie wystarczająca jednak w niektórych przypadkach będzie wskazane lub konieczne podłączenie anteny zewnętrznej dookólnej lub kierunkowej. Ze względów bezpieczeństwa (dostępność stacji bazowych) zalecamy stosowanie anten dookólnych o dużym zysku i czułości. Montując antenę należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce montażu. Metalowe elementy jak kraty, windy, blachy na poszyciach dachów mogą mieć wpływ na poprawna pracę anteny. W razie problemów nasza firma pomoże dobrać odpowiednią antenę w zależności od miejsca montażu.

Dobrym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania instalacji antenowej, zewnętrznej firmie.

Uwaga: Anteny zewnętrzne montowane na masztach powinny mieć zabezpieczenie kabla koncentrycznego. Odgromniki antenowe należy stosować przy złączu anteny i w tym punkcie powinny być uziemione. Należy również przestrzegać instrukcji montażu dostarczonej przez producenta anteny oraz przestrzegać warunków bezpieczeństwa!

6.3 Uziemienie

Zacisk uziemienia musi być prawidłowo przykręcony. Do podłączenia uziemienia zaleca się użycie kabla miedzianego. Końcówkę kabla należy zarobić odpowiednim oczkiem do styków uziemienia. Producent zaleca przewód o średnicy 4mm²

MiDGE Uziemienie routera
Rys. Zacisk uziemienia

6.4 Zasilanie

Router MIDGE należy podłączyć do zewnętrznego zasilacza  o napięciu stałym z zakresu od 10 do 55V. Powinien to być certyfikowany zasilacz, który posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz przeciwzwarciowe. Zaleca się również uziemienie zasilacza.

MIDGE jest wyposażony w dwa wejścia zasilania – jest możliwe wykorzystanie dwóch niezależnych zasilaczy o różnych napięciach.  Oba zasilacze mogą być podłączone do wspólnego styku uziemienia.

MiDGE Podłączenie zasilania
Rys. Podłączenie zasilania