5. MiDGE - Podstawowa konfiguracja

Przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia, proszę upewnić się, czy karta SIM posiada aktywną transmisję danych, posiada numer PIN oraz uzyskać poprawną nazwę APN od operatora sieci.

Możesz też skorzystać z opracowania "MiDGE Pierwsze Kroki" w formie PDF

5.1 Przygotowanie urządzenia do pracy

5.1.1 Instalacja karty SIM

Włóż kartę SIM do czytnika, upewniając się czy czytnik został poprawnie zakmnięty. Następnie zamknij metalową klapką złącze czytnika karty SIM.

Karta należy zainstalować przy wyłączonym urządzeniu, aby uniknąć ryzyka jej uszkodzenia.

 

MiDGE Instalacja Karty SIM
Czytnik karty SIM

5.1.2 Podłączenie anteny GSM/UMTS

MiDGE Podłączenie anteny GSM/UMTS
Złacza antenowe MiDGE

Podłącz antenę lub anteny zgodnie z posiadanym modelem. Jeżeli posiadasz wersję MiDGE-LTE, a urządzenie nie będzie pracować w zasięgu tej sieci, wówczas nie jest konieczne podłączenie drugiej anteny diversity.

5.1.3 Podłącz kabel LAN

MiDGE Podłaczenie do komputera
rys. Złącza ETH

Podłącz router MiDGE do komputera lub switcha kablem Ethernet Cat.5

5.1.4 Podłącz zasilacz

MiDGE Podłaczenie zasilania

Podłącz przewody zasilające do złącza listwowego, zwracając szczególną uwagę na polaryzację zasilania. Następnie włącz zasilacz.

Zadbaj o to aby końcówki przewodów były zabezpieczone przed rozwarstwieniem. Końcówki odizolowanych przewodów należy zabezpieczyć tulejkami lub ocynować.

5.2 Zasilanie urządzenia

MiDGE Wskaźniki LED

Po włączeniu zasilania zacznie migać zielona dioda Status przez około 8 sek. Po 30 sekundach urządzenie będzie gotowe do pracy, a dioda będzie świecić swiatłem ciągłym.

Kiedy router zestawi połączenie z siecią GSM, zaświeci się druga dioda Connect, światłem ciągłym. Kolor światła będzie zależny od mocy sygnału sieci GSM. Dioda sygnalizuje trzy poziomy sygnału: bardzo dobry, dobry i słaby. Dokładny opis znajduje się w sekcji 4.3 Wskaźniki LED

5.3 Połączenie z komputerem PC

  1. Podłacz kabel ETH do komputera.
  2. Router MiDGE ma domyślnie włączony serwer DHCP. Wystarczy, że komputer automatycznie wykrywa ustawienie sieci (klient DHCP) aby po około 10-20 sekundach, otrzymać parametry konfiguracji sieci do komunikacji z routerem MiDGE.
  3. Alternatywnie możesz skonfigurować połączenie ręcznie, używając statycznej adresacji. Domyślny adres dla portu ETH1 to: 192.168.1.1, maska podsieci: 255.255.255.0 Dla portu ETH2: 192.168.2.1, maska podsieci 255.255.255.0 W obu przypadkach IP Twojego komputera powinno być inne, np.: 192.168.1.100 lub 192.168.2.100
  4. Rozpocznij konfigurację za pomocą przeglądarki WWW. W polu adresu przeglądarki wpisz domyślny adres IP routera MiDGE, tj. 192.168.1.1 (jeżeli podłączony do portu ETH1). Pojawi się ekran powitalny routera MiDGE. Postępuj dalej zgodnie z poleceniami aplikacji WebManager, aby skonfigurować urządzenie. Przy pierwszym uruchomieniu router poprosi o ustanowienie nowego hasła dla administratora. Hasło nie może być krótsze niż 6 znaków i musi zawierać przynajmniej 2 cyfry lub dwie duże litery.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział 7. Zarządzanie za pomocą WWW.

5.4 Podstawowe ustawienia

Aplikacja WebManager dostepna jest zawsze za pośrednictwem portu ETH1 i ETH2. Domyślny adres urządzenia to 192.168.1.1 na porcie 80. Minimalna konfiguracja routera MiDGE polega na:

  • zmianie hasła administratora
  • wprowadzeniu kodu PIN dla karty SIM
  • konfiguracji APN
  • następnie router rozpocznie pracę w sieci GSM

Uwaga: Aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, należy przytrzymać przycisk Reset przez około 10 sekund (do momentu zgaśnięcia diody Status)