3. Informacje wdrożeniowe

3.1 Protokoły Ethernet SCADA

Z perspektywy komunikacji Ethernet w systemach SCADA, routery MiDGE/MG102i pozostają przezroczyste.  Komunikacja odbywa się transparentnie przez sieć GPRS/UMTS/LTE. Implementacja wymaga dużej uwagi w adresacji i routingu. Funkcje NAPT pozwalają na dostosowanie translacji do wymagań systemu.

3.2 Protokoły serial SCADA

Protokół Serial SCADA standardowo wykorzystuje 8 lub 16 bitowe adresowanie. Schemat sieci radiowej to sieć IP, gdzie zakres adresacji jest definiowany przez operatora (czasami łącznie z indywidualnymi adresami nawet w przypadku prywatnego APN). W konsekwencji wymagane jest stosowanie mechanizmu translacji adresów pomiędzy serwerem SCADA a urządzeniami zdalnymi. Routery MiDGE/MG102i mają rozbudowany mechanizm obsługi protokołów stosownych do przesyłania danych za pomocą portu RS232. Mechanizm ten pozwala na przesłanie poprzez sieć IP nawet niestandardowych pakietów danych do centralnego serwera SCADA. Właśnie ten mechanizm jest określany Serial SCADA.

Więcej informacji znajduje się na stronie producenta, w przykładach wdrożeń.

3.4 Tunele VPN

Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych danych. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że sieci GSM są sieciami publicznymi. Podstawowym elementem bezpieczeństwa jest prywatny APN. Jednak w niektórych sytuacjach może on być niewystarczający, wówczas problem rozwiązuje zastosowanie tunelowania VPN wraz z szyfrowaniem danych.

Przykłady konfiguracji tuneli VPN znajdują się w Plikach Pomocy dla urządzeń MiDGE.

3.3 Centrum sieci

W każdej sieci Ethernet ważne jest zapewnienie nieprzerwanej łączności z centralnym serwerem. Aby poprawnie zaprojektować sieć dla swojego Klienta, prosimy zapoznać się z dokumentem MiDGE/MG102i Centre na stronie producenta.