Słownik terminów

APN

(Access Point Name / Access Point Node) - Nazwa punktu dostępowego

CE

Consumer Electronic Label by Consumer Electronic Association CEA (www.ce.org1) – oznakowanie CE

CS

Coding Scheme - format kodowania

CSD

Circuit Switched Data - transmisja danych z wykorzystaniem komutacji łączy

DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol ) protokół dynamicznego konfigurowania węzłów

DMZ

(Demilitarized Zone) strefa zdemilitaryzowana

DNS

(Domain Name System) system nazw domenowych

EDGE

(Enhanced Data Service for GSM Evolution) rozszerzenie technologii GPRS

EMC

(Electromagnetic compatibility) Kompatybilność elektromagnetyczna

FTP

(File Transfer Protocol) protokół transmisji plików

GPRS

(General Packet Radio Service) technologia pakietowego przesyłania danych

GSM

(Global Packet Radio Service) Globalny system komunikacji mobilnej

GUI

(Graphical User Interface) Graficzny interfejs użytkownika

HSCSD

(High Speed Circuit Switched Data) technologia używana w sieci GSM do przesyłania danych

HSDPA

(High-Speed Downlink Packet  Access) rozszerzony protokół telefonii mobilnej 3G

HSUPA

(High-Speed Uplink Packet Access) protokół telefonii mobilnej 3G

HTML

(Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HW

(Hardware) Sprzęt

IP

(Internet Protocol) Protokół internetowy

IPSec

(Internet Protocol Security) protokół zabezpieczający komunikację IP

ISDN

(Integrated Services Digital Network) sieć cyfrowa z integracją usług

ISP

(Internet Service Provider) dostawca internetu

LAN

(Local Area Network) sieć lokalna

NAPT

(Network Address Port Translation) translacja portów adresów sieciowych

NAT

(Network Address Translation) tłumaczenie adresów sieciowych

POP

(Point of Presence) punkt przyłączenia

POP, POP3

(Post Office Protocol, Version 3) protokół pocztowy

PPP

(Point to Point Protocol) protokół komunikacyjny warstwy łącza danych

RAS

(Remote Access Service (Dial-in Networking PPP) serwisy zdalnego dostępu

RoHS

(Restriction of hazardous substances) dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

SIM

(Subscriber Identity Module) Moduł identyfikacji abonenta

SW

(Software) oprogramowanie

TCP

(Transmission Control Protocol) protokół komunikacyjny

TFTP

(Trivial File Transfer Protocol) “trywialny” czyli prosty protokół przesyłania plików

UDP

(User Datagram Protocol) protokół pakietów użytkownika

UMTS

(Universal Mobile Telecommunications System) Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej

URL

(Universal Resource Locator) uniwersalny lokalizator zasobów

VPN

(Virtual Private Network) Wirtualna Sieć Prywatna

WEEE

(Waste Electrical and Electronic Equipment environmental directives) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny