Bezpieczeństwo, środowisko, licencje

10.1 Instrukcja bezpieczeństwa

Router MIDGE musi być stosowany zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi oraz zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi wykorzystania modułów komunikacyjnych w danym środowisku i aplikacji.

Aby zapobiec problemom zdrowotnym i uszkodzeniu urządzeń należy stosować tylko oryginalne akcesoria. Nieautoryzowane modyfikacje lub stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów może powodować utratę gwarancji.

Routera MIDGE nie można otwierać. Możliwa jest tylko wymiana karty SIM.

Napięcie na wszystkich złączach komunikacyjnych jest ograniczone do SELV (obwód napięcia bardzo niskiego bez uziemienia funkcjonalnego) i nie może być przekroczone.

Zasilacze muszą być certyfikowane przez CSA, muszą posiadać obwód SELV. Router jest zaprojektowany do użycia wewnętrznego. Nie wystawiaj modułów komunikacyjnych na ekstremalne warunki pogodowe. Chroń moduł komunikacyjny przed kurzem, wilgocią i wysoką temperaturą.

Przypominamy o obowiązku sprawdzenia ograniczeń związanych z używaniem urządzeń radiowych  na stacjach benzynowych, w zakładach chemicznych, podczas detonacji przy których używane są materiały wybuchowe. Trzeba też wyłączyć moduł komunikacyjny podczas podróży samolotem.

W przypadku używania modułu radiowego w pobliżu sprzętu medycznego tj. stymulatorów pracy serca, aparatów słuchowych należy stosować podwyższoną ostrożność.

Router może zakłócać zestawy TV, odbiorniki radiowe i komputery. Zalecamy w związku z tym wykonanie kopii bezpieczeństwa istotnych danych przechowywanych na nośnikach pamięci.

Nie można przeprowadzać prac przy instalacjach antenowych w czasie burzy.

Zawsze zachowuj odległość co najmniej 40 cm od anten w celu uniknięcia ekspozycji na pole elektromagnetyczne. Odległość ta dotyczy anten Lambda/4 i Lambda/2. Przy stosowaniu anten o większym zysku należy stosować większe odległości.

Należy stosować się do instrukcji opisanych w tym podręczniku.

10.1.1. Deklaracja zgodności CE

Racom oświadcza że routery bezprzewodowe MIDGE są zgodne z odpowiednim przepisami i normami dyrektywy 1999/5/WE.

10.1.2. Zgodność RoHS i WEEE

MIDGE jest w pełni zgodny z dyrektywami Restriction of Hazardous Substances oraz Waste of Electrical and Electronic Equipment.