Modem nie czyta wiadomości SMS

Częstym problemem występującym po zmianie terminali z TC na MC jest niemożność odczytania widomości SMS wysłanej np. do sterownika PLC. Problem tkwi w fabrycznej konfiguracji obu modemów. TC35i ma ustawiony fabrycznie tryb "SM", a MC35i "MT". Tryby te definiują sposób zapisu wiadomości SMS; SM - zapis na karcie SIM, MT - zapis w pamięci modemu.

Dokonanie poniższych zmian wymaga zalogowanej, aktywnej karty SIM.
Kod PIN wprowadzamy komendą at+cpin=numer_pin

------------------------------------------------------------------

ati
SIEMENS
TC35i
REVISION 03.01

OK
at+cpms?
+CPMS: "SM",4,25,"SM",4,25,"SM",4,25

OK
ati
SIEMENS
MC35i
REVISION 02.00

OK
at+cpms?
+CPMS: "MT",4,50,"MT",4,50,"MT",4,50

OK
------------------------------------------------------------------

Zmianę trybu z MT na SM umożliwia komenda at+cpms, a wygląda to następująco:

------------------------------------------------------------------

at+cpms=sm,sm,sm
+CPMS: 4,25,4,25,4,25

OK
at+cpms?
+CPMS: "SM",4,25,"SM",4,25,"SM",4,25

OK
at^ssmss=1
OK
at&w

OK

------------------------------------------------------------------


AT^SSMSS Set Short Message Storage Sequence - jak nazwa wskazuje odpowiada za sekwencję zapisu wiadomości SMS w pamięci. Domyślna wartość 0 powoduje zapis w pierwszej kolejności w pamięci MT(ME), a po jej zapełnieniu w SM (SIM CARD). Aby zmienić tą kolejność należy zmienić parametr 0 na 1 (ja powyżej).

MT sequence
0(&F) ''MT'' storage is ''ME'' then ''SM
1 ''MT'' storage is ''SM'' then ''ME''

Parametr ten jest ustawiany na 0 po wykonaniu at&f - przywrócenie ustawień fabrycznych.

W pigułce
aby MC35i obsługiwał SMS tak samo jak fabrycznie nowy TC35i należy wpisać i zatwierdzić poniższe komendy:

AT+CPMS=sm,sm,sm
AT^SSMSS=1
AT&W

 

Jeżeli zachodzi potrzeba wysyłania SMS w PDU, polecamy skorzystanie z załączonego konwertera.

Ostatnia modyfikacja 23.01.2014 przez Administrator.

Wróć