Jak wysłać SMS za pomocą komend AT?

Kontrola PIN

at+cpin?
+CPIN: SIM PIN

OK

at+cpin="1111" - tu wpisać PIN
OK

at+cpin?
+CPIN: READY (pin wprowadzony lub karta z wyłączonym PIN)

Sprawdzenie trybu pracy

at+cmgf?
+CMGF: 0

OK

at+cmgf=1 - zmieniamy na tryb tekstowy
OK

(konfigurację można już zapisac komendą at&w)

Dla upewnienia się, zapytamy modem o numer centrum SMS

at+csca?

jeśli opdopowie

+CSCA: "+48602951111",145 (dla przykładu ERA)

to wszystko w porządku, jeśli nie - należy wprowadzić numer centrum SMS

at+csca=+48xxxyyyzzz - numer centrum SMS
OK

Wysyłanie wiadomości SMS

at+cmgs="xxxyyyzzz - numer, na który wysyłamy SMS
> tresc wiadomosci
naciśnięcie "CTRL+Z" wysyła wiadomość.

W tym czsie nie należy wysyłać innych znaków. Po chwili modem zwróci informację z numerem referencyjnym, np:

+CMGS: 55

OK

no i wysłane :)

Uwaga: jeżeli modem nie przełączy się z trybu PDU na TXT to trzeba zrobić obsługę kodowania TXT do PDU. Trybu TXT nie posiadają modemy od M20 w dół (A1 itd.) Nowe modemy mają fabrycznie ustawione "0" - tryb PDU. A więc pisząc aplikację należy uwzględnić sprawdzanie tego ustawienia. Ustawienie AT+CMGF=1 można zapisać na stałe w pamięci modemu standardową komendą AT&W. Wystarcz zmienić wybrane parametry i wpisać AT&W aby zostały zapamiętane.

Nowe modemy serii MC55i mogą mieć włączoną wsteczną zgodność z terminalami M20. Aby to sprawdzić, należy posłużyć się komendą AT^SM20. Wartość 1,1 oznacza włączoną kompatybilność SMS z M20. Aby wyłączyć, wprowadzamy AT^SM20=1,0

 

Ostatnia modyfikacja 23.01.2014 przez Administrator.

Wróć