banner aqua-net

Projektowanie sieci radiowych

Wykonujemy projekty cyfrowych, wąskopasmowych sieci radiowych, w zakresie licencjonowanych częstotliwości VHF/UHF do przesyłu danych przy użyciu protokołu TCP/IP-IEC104 w przemysłowych systemach SCADA.

Co nas wyróżnia?

Pracujemy według nowych standardów opracowanych przez najlepszych inżynierów w branży. Korzystamy również z nowoczesnych narzędzi do matematycznego modelowania propagacji fal radiowych*. W obliczeniach oprócz typowych parametrów takich, jak moc nadajnika, czułość odbiornika, tłumienie toru antenowego, uwzględniamy również rodzaj emisji radiowej (modulację) oraz charakterystykę promieniowania anteny. Dzięki temu jesteśmy w stanie „zamknąć” sieć na danym obszarze, redukując do maksimum zbędne odbicia fal radiowych. Staramy się wykorzystać istniejące konstrukcje do osadzenia anten radiowych, tak aby zminimalizować koszty budowy sieci, a jednocześnie zapewnić prosty dostęp serwisowy. Wykonujemy testy produkcyjne linii radiowych przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Nasze sieci radiowe są w pełni hybrydowe. Można je łączyć z istniejącą infrastrukturą (LAN, WAN, radiolinie mikrofalowe) a także urządzeniami pracującymi w sieciach publicznych GSM/LTE/xDSL w jedną, spójną sieć WAN.

* Multipath fading method - Rec. ITU-R P.530-7/ 8

Projekt sieci radiowej wykonywany jest dwuetapowo.

W pierwszym etapie wykonujemy ogólny zarys sieci, aby uzyskać informacje o terenie oraz długości linków radiowych, tłumieniu propagacyjnym, etc. Obliczenia wykonywane są na podstawie otrzymanych współrzędnych geograficznych stacji. Na ich podstawie tworzymy topologię sieci oraz szacujemy przybliżony kosztorys.

Po akceptacji przechodzimy do etapu drugiego, gdzie wykonujemy wizję lokalną, określamy dokładnie pozycje geograficzne stacji radiowych, ustalamy możliwą wysokość zawieszenia anten radiowych. Wykonujemy również dokumentację fotograficzną, na podstawie której wyznaczamy zakres prac dla instalatorów oraz niezbędne materiały. Zweryfikowane dane trafiają do zaawansowanego oprogramowania modelującego. Po przetworzeniu otrzymują Państwo gotową kalkulację sieci radiowej, która zawiera:

 • graficzną wizualizację linku radiowego z oznaczoną widocznością optyczną oraz Strefą Fresnela,
 • dokładne położenie geograficzne stacji w formacie WGS84,
 • rzeczywisty azymut anten radiowych,
 • wymagany kąt pochylenia anten radiowych,
 • wysokość terenu,
 • wysokość masztu antenowego,
 • typ/układ wymaganych anten radiowych,
 • wymagany zysk anten wyrażony w dBd,
 • typ wymaganego kabla współosiowego oraz długość linii zasilającej,
 • stratę linii TX względem danego odbiornika,
 • stratę odbiornika RX względem kierunku danego nadajnika,
 • typ radiomodemu,
 • moc nadawczą wyrażoną w dBm,
 • EIRP wyrażone w dBm,
 • poziom odbieranego sygnały TX/RX wyrażony w dBm,
 • poziom odbieranego sygnału TX/RX wyrażony w µV,
 • uzyskany margines wygaszania sygnału radiowego wyrażony w dBm,
 • dostępność sieci wyrażoną w %.

W swoich projektach wykorzystujemy radiomodemy firmy RACOM oraz anteny firmy CompleTech. Dzięki temu uzyskujemy pełną swobodę w projektowaniu infrastruktury radiowej. Klient zaś zyskuje przystępną kosztowo inwestycję, która będzie służyć przez wiele lat.

Korzyści

 • Transparentne TCP/IP
 • Obsługa RS232/RS385/422
 • Wbudowany konwerter ModbusRTU/ModbusTCP
 • Optymalizacja dla IEC104
 • Brak błędów TCP
 • Brak zerwanych połączeń TCP
 • Prędkość transmisji od 10 do 166kbps
 • Szyfrowanie AES256
 • Szerokość kanału 6.25, 12.5, 25 i 50kHz
 • dowolna topologia sieci, nielimitowana ilość repeterów
 • Pełna integracja z urządzeniami innych producentów!

Przykłady niestandardowych projektów radiowych, wykonanych przez naszą firmę

Wodociągi w Międzyrzeczu

Projekt sieci radiowej UHF w szczelinie 25kHz

Aby obniżyć koszty budowy przyjęto maksymalnie 8m wysokości masztu antenowego. W tym projekcie został wykorzystany profil terenu, aby zredukować koszty budowy sieci oraz jej serwisu. Sieć radiowa składa się z 15 stacji, 3 węzłów, zaprojektowana do pracy w odstępie międzykanałowym 25kHz i modulacją 16DEQAM.

PSP Zakopane

Projekt sieci radiowej UHF w szczelinie 12.5kHz

Wstępny projekt radiowy dla PSP Zakopane. Tu również wykorzystany został profil terenu aby zminimalizować koszty, poprzez obniżenie zawieszenia anten. Pilotaż obejmuje 12 stacji i 2 węzły w sieci.

Browar Tychy

Projekt dyskretnej sieci radiowej do sterowania pompami

To bardzo nietypowy projekt radiowy na potrzeby monitorowania i sterownia pompami w ujęciach wody. Podstawowym kryterium przy projektowaniu tej sieci była „dyskrecja”, aby nie kusić amatorów wyrywania wszystkiego, co można spieniężyć.

Wizualizacja sieci radiowej w Google Earth
Wizualizacja sieci radiowej w Google Earth

Zrealizowane i wdrożone projekty prezentujemy w dziale Realizacje

Warto zapamiętać

Jeżeli w Państwa sieci radiokomunikacyjnej zdarzają się zaniki sygnału radiowego co wiąże się z koniecznością okresowego zwiększenia mocy lub brak dostępności usług bez wyraźnego powodu, to chętnie podejmiemy wyzwanie.