NetWorks!

21 lipca 2011 r., Polska Telefonia Cyfrowa S.A., operator sieci T-Mobile oraz PTK Centertel Sp z o.o., operator sieci Orange, podpisały umowę o współwykorzystywaniu swoich radiowych sieci dostępowych.

Umowa określa zasady zarządzania, planowania, obsługi, rozwoju i utrzymania tychże sieci. Zadania te realizuje powołana w tym celu spółka NetWorkS!, w której obaj operatorzy mają po 50% udziałów.

Jednym z głównych celów firmy jest stworzenie najwyższej klasy sieci komórkowych w Polsce, a w konsekwencji widoczną poprawę jakości świadczonych usług i zwiększenie ich zasięgu. Oznacza to:

  • wzrost zasięgu sieci, zarówno geograficznego, jak i w odniesieniu do zasięgu wewnątrz budynków, co wspierać będzie dostarczanie nowych usług - w tym szerokopasmowego dostępu do mobilnego Internetu - dla coraz większej liczby klientów,
  • zapewnienie wysokich parametrów jakości sieci w oparciu
    o odpowiednie umowy gwarantujące jakość obsługi oraz poprzez kontrolę operatorów nad nową spółką,
  • redukcję kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych.

 

Największe korzyści związane są z przyspieszeniem modernizacji radiowych sieci dostępowych (RAN) oraz dostosowaniem ich do standardów wspierających najnowocześniejsze technologie.

W chwili obecnej Firma NetWorkS! obsługuje około 7 000 stacji należących do PTC oraz około 6 400 stacji należących do PTK Centertel.

Spółka NetWorkS! zatrudnia około 800 pracowników.

W dniu 06.03.2012 spółka NetWorkS! otrzymała Złotą Antenę w kategorii: „Najbardziej Obiecująca Firma Roku”. Nagroda została przyznana w ramach konkursu Złotych Anten Świata Telekomunikacji.

Złota Antena dla  NetWorkS! została złożona na ręce Członków Zarządu NetWorkS! – Andrzeja Drzewieckiego i  Leszka Lisa podczas Wielkiej Gali Polskiego Kongresu Gospodarczego.

 

źródło: http://www.networks.pl/

Wróć