Base Driven Protocol

Nowe oprogramowanie dla radio-routerów RipEX

Firma RACOM wydała nowe oprogramowanie do popularnych radiomodemów RipEX. W nowej wersji znajdziemy sporo udogodnień, a najważniejsze z nich to:

Base Driven protocol

Od nowa napisany protokół do transmisji danych TCP/IP w kanale Radiowym, który został zoptymalizowany pod kątem aplikacji wykorzystujących protokół IEC104. Dzięki temu uzyskano większą stabilność i dostępność urządzeń, w sieciach, gdzie pracuje większa ilość jednostek RTU. Oprogramowanie zostało zoptymalizowane dla sieci pracujących w topologii gwiazdy z retransmisją. Poprawiony został również protokół anty-kolizyjny, który teraz poprawnie współpracuje z częstotliwością dolną i górną.

Base Driven Protocol

Indywidualne radio

Oryginalny protokół radiowy w panelu konfiguracji otrzymał nazwę FLEXIBLE. Dodano również możliwość wyboru modulacji (prędkości danych) indywidualnie dla każdego radia pracującego w sieci.

PR2000

Nowy protokół dla portów szeregowych stosowany przez RTU Proteus.

Wsparcie dla migracji protokołu UNI

Dodana została funkcja CTS Envelope, która za pomocą styków I/O umożliwia podniesienie nośnej (PTT) w sieci, która wymaga tego do rozpoczęcia transmisji. Pozwala to na migrację ze starszych sieci na tej samej częstotliwości radiowej. Więcej informacji >>

Bezpieczeństwo

  • Zaktualizowane zostały biblioteki zabezpieczeń, w tym OpenSSL,
  • Klucz RSA dla szyfrowania SSH został wydłużony do 2048 bitów,
  • Hasło dostępu do zarządzania może teraz zawierać do 32 znaków (było 16),
  • Tworzony plik ‘Technical support’ nie zawiera już danych AES oraz kluczy zdalnego dostępu,
  • Dodano opcję „Physical security”, która po włączeniu powoduje, że użycie przycisku ‘RESET’ zeruje urządzenie do ustawień fabrycznych.

Pozostałe zmiany

Numer IP

W pasku tytułowym okna przeglądarki jest stale widoczny adres IP urządzenia, zamiast Ripex Radiomodem…. Ułatwia to pracę, w sytuacji gdy jednocześnie programujemy wiele urządzeń.

Nawa urządzenia

Długość nazwy może zawierać maksymalnie 32 znaki (wcześniej było 16)

SNMP

OID zgodne z RFC1157

VSWR

Poprawiono algorytm, wyliczający wartość parametru

 

Oprogramowanie dostępne TUTAJ

UWGA! Oprogramowanie 1.6 nie wspiera downgrade, czyli powrotu do poprzedniej/starszej wersji, np. 1.5.7.0. Nie oznacza to drogi bez powrotu, co jest jak najbardziej możliwe ale skutkuje wyzerowaniem urządzenia, czyli powrotem do ustawień fabrycznych!

Aktualizacja przebiega sprawnie, radio będzie pracowało w dotychczasowym trybie, nazwanym obecnie FLEXIBLE.

Wróć